• Kinh nghiệm

    Trải nghiệm nuôi Destructor Crayfish – đổi màu ảo ma Canada

    Crayfish chắc hẳn cũng không còn là một loài xa lạ đối với nhiều người chơi trong giới thủy sinh. Crayfish là một dòng tôm cảnh với đa dạng chủng loại và màu sắc. Sau khi biết đến Crayfish thì mình rủ ông anh mình chơi và mình quất ngay con Destructor còn ổng thì đặt một con Volcano về nuôi tại văn phòng (Ấn để xem link bài viết về nuôi Crayfish tại văn phòng). Mình sẽ review một số trải nghiệm của mình khi nuôi Destructor: Đi mua Destructor Crayfish Đầu tháng 10/2021, mình đã quyết định sắm 1 em cray về cho mới lạ và đến nhà…

error: Content is protected !!