About Us

Aqua Quanh Ta là blog cung cấp kiến thức thủy sinh cơ bản, dễ hiểu cho người mới bắt đầu.

Web được xây dựng với tiêu chí đơn giản, tập trung vào hình ảnh. Nội dung xoay quanh 2 mảng chính: bể thủy sinh và cá 7 màu.

Mọi kiến thức được tổng hợp và tích lũy qua nghiên cứu và trải nghiệm của cá nhân người viết để giúp các bạn tránh tốn tiền lãng phí và có trải nghiệm tốt nhất khi chơi thủy sinh.

Contact: aquaquanhta@gmail.com

error: Content is protected !!